Prince Color® Z 301 DUO

Prince Color® Z 301 DUO

Rozsah použitia


• Na vnútorné a vonkajšie použitie.

• Na steny a stropy na lepenie a armovanie izolačných dosiek z fasádneho expandovaného polystyrénu (bieleho aj sivého), extrudovaného polystyrénu a minerálnej vlny.

• Ako armovacia stierka na vytváranie základnej výstužnej vrstvy v zatepľovacích systémoch.

• Podklad pre tenkovrstvové finálne omietky.

• Na zhotovenie stierkovej vrstvy na rovnom murive a pevných omietkach.

• Vhodná aj do oblasti soklov.


Vlastnosti


• Mrazuvzdorná.

• Stabilná a pevná, práca s izolačnými doskami je jednoduchá a rýchla.

• Vysoká rýchlosť práce pri aplikácii armovacej stierkyvďaka jej technickým parametrom.


Príprava podkladu


• Podklad musí byť rovný, únosný, čistý, suchý, bezprašný, bez olejov a starých náterov.

• Nasiakavé cementové, vápenné a sadrové podklady je nutné ošetriť penetráciou Prince Color® Multigrund PGM.

• Vysoko nasiakavé sa penetrujú, pokiaľ sajú (nesmie vzniknúť lesklý povrch), hladké alebo málo nasiakavé podklady sa ošetria náterom Prince Color® Multigrund PPB.

• Dodržiavať štandardné riedenie a následnú technologickú pauzu na vyschnutie.

• Podklad pre lepenie izolantu nesmie vykazovať väčšiu nerovnosť ako 10 mm na dĺžku 1 m (merané latou).

• Podklad pre vytváranie základnej výstužnej vrstvy nesmie vykazovať väčšiu nerovnosť ako 5 mm na dĺžku 2m (merané latou).


Spracovanie


• Je nutné dokonalé rozmiešanie suchej zmesi s čistou vodou (podľa STN EN 1008) nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min.) so špirálovým nadstavcom, kým sa nedosiahne homogénna zmes bez hrudiek. Namiešaná hmota sa nechá kvôli aktivácii príslušných látok najmenej 3 minúty zrieť a pred následným spracovaním sa ešte krátko premieša.

• Materiál je možné spracovávať aj strojom pomocou omietačky so zmiešavacím čerpadlom (s použitím rotačného domiešavača).


Nanesenie stierkovej lepiacej hmoty na izolačné dosky pri lepení:

• Hmota Prince Color® Z 301 DUO sa nanáša murárskou lyžicou tak, aby sa na ploche dosky vytvoril po obvode rám doplnený minimálne troma terčami v strede dosky (tzv. metóda „rámovo-bodová sa používa pri nerovnostiach podkladu blížiacich sa nerovností 1 cm na dĺžku 1 m laty), alebo sa hmota Prince Color® Z 301 DUO nanáša pomocou ozubeného hladidla na celú plochu dosky (tzv. metóda „celoplošná“, používa sa pri malých nerovnostiach podkladu.)

• Lamely z minerálnej vlny s kolmým vláknom sa lepia vždy celoplošne.


Celoplošné armovanie – vytváranie základnej vrstvy:

• Na podklad sa nanesie pomocou ozubeného hladidla (zub 10x10 mm) hmota Prince Color® Z 301 DUO, do ktorej sa pomocou hladidla zatlačí armovacia tkanina.

• Stierka, ktorá prestúpi pomedzi oká sa rozprestrie tak, aby tkanina bola úplne zakrytá, prípadne sa chýbajúca stierka doplní.

• Hrúbka výstužnej armovacej vrstvy sa musí pohybovať v rozmedzí 3 mm až 6 mm. (Armovacia tkanina musí byť uložená vo vrchnej tretine armovacej vrstvy tak, aby jej raster nebol prekreslený do povrchu.)


Dôležité upozornenia


• Nespracovávať pri teplotách podkladu a vzduchu pod +5 °C a nad +25 °C.

• Čerstvo nanesená vrstva stierky sa chráni pred príliš rýchlym vysychaním (slnko, vietor, vysoká teplota).

• V prechodových oblastiach a spojoch medzi rozdielnymi časťami stavieb (napr. betón/murivo), škárami a rohmi otvorov stavby musia byť izolačné dosky previazané minimálne 20 cm.

• Konštrukcia sa musí nachádzať v stave vyrovnanej ustálenej vlhkosti. Práca na vnútorných omietkach a poteroch musí byť dokončená.

• V oblasti soklov sa na armovaciu stierku aplikuje vodoodpudivý náterový systém alebo mozaika Prince Color® Multiputz MP.


Technické a ostatné údaje