Spektra akrylový koncentrát

Spektra akrylový koncentrát

  •  

    Spektra akrylová impregnácia koncentrát

    Základný náter na silne nasiakavé vápenné a vápenno-cementové povrchy, vhodný na nanášanie pred zahladením vnútorným tmelom alebo pred nanesením prvej vrstvy farby.

    Balenie: 1 l

              5 l