Betónové potery

Betónové potery

 • PCI Pericem® Grund

   

  Spojovací mostík na cementovej báze na vytvorenie pevného spojenia betónových podkladov s pripojenými betónovými potermi radu Prince Color® EBF. Aplikuje sa na navlhčený poklad.

   

  Balenie: 25 kg

   

   

  PCI Pericem® Plastifikator

   

  Špeciálna hyperplastifikačná prísada do poterových betónov radu Prince Color® EBF a betónových zmesí. Výrazne obmedzuje vznik trhlín, zlepšuje odolnosť proti vplyvom počasia, mrazu a solí. Výrazne zlepšuje spracovateľnosť a výsledné pevnosti.

   

  Balenie: 5 l

   

   

  PCI Pericem® EBF Special

   

  Poterový betón so zvýšenou pevnosťou v tlaku určený na vytvorenie vyrovnávacích, spádových a nášľapných vrstiev na balkónoch a terasách hrúbky 20 - 70 mm a na zhotovenie podkladov pod ďalšie povrchové vrstvy. Po vytvrdnutí odoláva poveternostným vplyvom.


   

   

  PCI Pericem® EBF 08


   Poterový betón na vyrovnávacie a nášľapné podlahové vrstvy. Vhodný aj na bežné betonárske práce - pätky stĺpov, výpl�? strateného debnenia a pod. Po vytvrdnutí je odolný proti poveternostným vplyvom.

   

  Balenie: 30 kg

   

   

  PCI Pericem® EBF 02
  

   

  Poterový betón určený na vytvorenie vyrovnávacích a nášľapných podlahových vrstiev a vnútorných i vonkajších pochôdznych poterov hrúbky 10 - 30 mm. Po vytvrdnutí odoláva poveternostným vplyvom. Minimálna pevnosť v tlaku 25 MPa.

  Balenie: 30 kg

   

   

  PCI Pericem® EBF 04

   

  Poterový betón určený na vytvorenie vyrovnávacích a nášľapných podlahových vrstiev a vnútorných i vonkajších pochôdznych poterov hrúbky 20 - 70 mm. Po vytvrdnutí odoláva poveternostným vplyvom. Minimálna pevnosť v tlaku 25 MPa.

   

  Balenie: 30 kg