Soklový profil

Soklový profil

    • Profil je základnou súčasťou na založenie izolačných dosiek.
    • Profil zabezpečuje konštrukčne a esteticky dokonalé zakončenie kontaktného zatepľovacieho systému a jeho ochranu proti poškodeniu.
    • Je opatrený okapovým nosom pre odvádzanie zrážkovej vody.