Sanačné omietky

Sanačné omietky

 • PCI Saniment® 04

   

  Sanačný prednástrek so zrnitosťou do 4 mm. Určený na zaistenie priľnavosti vyrovnávajúcej a sanačnej jadrovej omietky.

   

  Balenie: 30 kg

   

   

   

   

   

  PCI Saniment® 03

   

   

  Sanačná podkladová a vyrovnávacia omietka na vlhké a zasolené murivo so zrnitosťou do 4 mm. Je určená na hrubé vyrovnávanie podkladu pred aplikáciou sanačného jadra.

   

  Balenie: 30 kg

   

   

   

  PCI Saniment® 02

  Sanačná jadrová omietka so zrnitosťou do 1,6 mm. Je určená na sanáciu vlhkého a zasoleného muriva.

  Balenie: 30 kg

   

   

   


  

   

  Sanačný štuk so zrnitosťou do 1 mm určený na vytvorenie konečnej štruktúry sanačného systému Prince Color® SANO. Je vysoko porézny a ľahko spracovateľný. Štrukturuje sa molitanovým hladidlom.

   

  Balenie: 25 kg

   

   

   


  

   

   

  Tekutý injektážny roztok na sanáciu vlhkého a zasoleného muriva, určený na použitie samostatne aj ako súčasť viacstupnovej injektáže. Vysoko vodoodpudivý, s veľmi dobrou schopnosťou prenikania do pórov muriva.

   

  Balenie: 20 l

   

   


  

   

   

  Silánový krém na injektáž vlhkého muriva.

   

  Balenie: 0,550 ml