Armovacia sieťka

Armovacia sieťka

    • Armovacia sieťka - sklotextilná.
    • Je určená na vystužovanie omietkových vrstiev minerálnych a plastových omietok a ako výstuž v tepelnoizolačných systémoch zateplovania budov.
    • Mriežka svojimi vlastnosťami zabezpečuje najmä prenášanie ťahových napätí v omietke , ktoré vznikajú pri náhlych teplotných zmenách pôsobením atmosferických vplyvov.
    • Vystužuje a spevnuje omietky v interiéroch aj exteriéroch.