Lepiace a stierkovacie tmely

Lepiace a stierkovacie tmely

 •  

   

  PCI Multicret® Super/Super White

  Lepiaca a stierkovacia hmota na zatepľovacie systémy. Na steny a stropy, na lepenie a stierkovanie dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny a ako podklad pod tenkovrstvové omietky.

   

   

  Balenie: 25kg

   

   

   

  PCI Multicret® PS

   

  Lepiaci tmel a zatepľovacie systémy. Na lepenie polystrénu a minerálnej vlny. Odolný proti vode a mrazu.

   

   

  Balenie: 25kg / sivá  

   

   

                                                    

   

   

   

   PCI Multicret® DUO

  Lepiaca a stierkovacia hmota na zatepľovacie systémy. Na steny a stropy, na lepenie a stierkovanie dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny a ako podklad pod tenkovrstvové omietky.

   

   

  Balenie: 25kg / sivá

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                          

   

   

   

   

   

  PCI Multicret® PU EPS

  Pištoľová jednozložková nízkoexpanzná polyuretanová lepiaca pena určená na lepenie polystyrénu a zatepľovacích systémov s izolantom na báze EPS a XPS. Vhodná na vypĺnanie škár medzi izolantami a na vypĺnanie dutín.

   

   

   

   

  Balenie: 0,75 l

   

   

   

   


   Špeciálne disperzné elastické lepidlo bez cementu na nesavé podklady. Vhodné najmä na lepenie polystyrénu na drevotrieskové, drevoštiepkové, cementotrieskové, sadrovláknité a cementovláknité dosky bez penetrácie.

   

   

  Balenie: 20kg

   

   

   

   

  

   

   

  Bezcementová, elastická disperzná hmota s obsahom sklených vlákien, na zhotovenie výstužnej armovacej vrstvy so sklotextilnou tkaninou na zatepľovacích systémoch a minerálnych podkladoch.

   

   

  Balenie: 23kg

   

                                                                                                                                                                                            

   

   

   

   

   

   

  Špecálna tekutá prísada - aditívum na urýchlenie schnutia cementových lepiacich a stierkovacích hmôt Prince Color používaných pri montážach zatepľovacích systémov z EPS a minerálnej vlny.

   

  Balenie: 3 l