Tanierové hmoždiny

Tanierové hmoždiny

    • Tanierová hmoždinka do betónu, tehál plných a do porobetónu.
    • plastový/kovový tŕn.