Izolácia plochých striech

Izolácia plochých striech

    • Izolácia plochých striech je určená pre strechy so sklonom 1° - 5°.
    • Využíva sa EPS polystyrén alebo minerálna vlna.