Strešná fólia

Strešná fólia

    • je určená pre hydroizolácie budov s plochou alebo mierne šikmou strechou - na bytových, verejných, občianskych, priemyselných, poľohospodárskych a športových stavbách.