EPS

EPS

    • expandovaný penový polystyrén, ktorý je charakteristický veľkými pórmi