Nopová fólia

Nopová fólia

    • polypropylénová fólia vyrábaná z kompozitnej dvojvrstvovej vytlačovanej nízkotlakovej polyetylénovej membrány.
    • odvádza vlhkosť a vodné pary.
    • dobrá odolnosť proti chemikáliám, hubám, baktériám, vodotesnosťou a výbornou ventilačnou schopnosťou, ktorá umožnuje odvetranie vlhkého muriva a zabráni prenikaniu vody do konštrukcie z terénu.
    • aj ako izolácia proti prenikaniu radónu z podložia do stavby pre stredný radónový index.
    • fóliu je možné použiť za akýchkoľvek poveternostných podmienok a za normálnych okolností do hĺbky 5 m