Debniace tvárnice

Debniace tvárnice

    • Debniace tvárnice sa najčastejšie používajú pri murovaných konštrukciách, suterénoch, základoch, sokloch, šachtách, stenách bazénov, oplotenia, oporných múrou a pod.
    • Na stavbe sa ich dutiny vyplnia betónom, čím sa ich konštrukcia zmonolitní.